उत्पादनहरू

 • C001 machine product

  C001 मेशिन उत्पादन

  ◆ उत्पाद नाम: C001 मेशिन उत्पादन
  Thick उपयुक्त मोटाई: ०.२ मिमी-०.। मिमी
  Width उपयुक्त चौडाई: mm मिमी -२mm मि.मी.
  Specific उपयुक्त विनिर्देशहरू: बटन दाँत प्रकार, एल टाई, माइक्रो Uncoated टाईज, आदि
  ◆ मेशिन प्रकार्य: टायरको साथ र स्पेयर पार्ट्सको साथ स्टिल काट्ने
 • C002 machine product

  C002 मेशिन उत्पादन

  Thick उपयुक्त मोटाई: ०.२ मिमी-०.। मिमी
  Width उपयुक्त चौडाई: mm मिमी -२mm मि.मी.
  Specific उपयुक्त विनिर्देशहरू: बल सेल्फ-लकिंग प्रकार, स्क्रू सम्बन्धहरू, आदि।
  ◆ मेशिन प्रकार्य: टायरको साथ र स्पेयर पार्ट्सको साथ स्टिल काट्ने
  ◆ मेशिन सुविधाहरू: सुविधाजनक र अपरेट गर्न को लागी सरल, स्थापना को दक्षता सुधार
 • LQA machine product

  LQA मशीन उत्पादन

  Thick उपयुक्त मोटाई: ०.२ मिमी-०.। मिमी
  Width उपयुक्त चौडाई: mm मिमी -२mm मि.मी.
  Specific उपयुक्त विनिर्देशहरू: बटन दाँत प्रकार, एल टाई, माइक्रो Uncoated टाईज, आदि।
  ◆ मेशिन प्रकार्य: टायरको साथ र स्पेयर पार्ट्सको साथ स्टिल काट्ने
 • LQA-1 machine prdouct

  LQA-1 मशीन prdouct

  Thick उपयुक्त मोटाई: ०.२ मिमी-०.। मिमी
  Width उपयुक्त चौडाई: mm मिमी -२mm मि.मी.
  Specific उपयुक्त विनिर्देशहरू: बल सेल्फ-लकिंग प्रकार, भर्या self सेल्फ-लकिंग प्रकार, आदि।
  ◆ मेशिन प्रकार्य: टायरको साथ र स्पेयर पार्ट्सको साथ स्टिल काट्ने
 • CT02 Machine Product

  CT02 मेशिन उत्पादन

  Thick उपयुक्त मोटाई: ०.mm मिमी-०.। मिमी
  Width उपयुक्त चौडाई: mm मिमी-१२ मिमी
  Specific उपयुक्त विनिर्देशहरू: बल सेल्फ-लकिंग प्रकार, भर्या self सेल्फ-लकिंग प्रकार, आदि।
  ◆ मेशिन प्रकार्य: टायरको साथ र स्पेयर पार्ट्सको साथ स्टिल काट्ने
 • CT03 machine prdouct

  CT03 मशीन prdouct

  Thick उपयुक्त मोटाई: ०.mm मिमी-०.। मिमी
  Width उपयुक्त चौडाई: mm मिमी-१२ मिमी
  Specific उपयुक्त विनिर्देशहरू: माइक्रो अनकोटेटेड टाईजहरू, आदि।
  ◆ मेशिन प्रकार्य: टायरको साथ र स्पेयर पार्ट्सको साथ स्टिल काट्ने
 • CT04 machine prdouct

  CT04 मशीन prdouct

  Thick उपयुक्त मोटाई: ०.mm मिमी-०.। मिमी
  Width उपयुक्त चौडाई: mm मिमी-१२ मिमी
  Specific उपयुक्त विनिर्देशहरू: कोण कोणको साथ बल, माइक्रो अनकोएटेड टाईज, आदि।
  ◆ मेशिन प्रकार्य: टायरको साथ र स्पेयर पार्ट्सको साथ स्टिल काट्ने
 • CT05 machine prdouct

  CT05 मशीन prdouct

  Thick उपयुक्त मोटाई: ०.mm मिमी-०.। मिमी
  Width उपयुक्त चौडाई: mm मिमी-१२ मिमी
  Specific उपयुक्त विनिर्देशहरू: कोण कोणसँग इत्यादि।
  ◆ मेशिन प्रकार्य: टायरको साथ र स्पेयर पार्ट्सको साथ स्टिल काट्ने
 • HT-338 Ribbon Gun

  HT-8 338 रिबन गन

  Thick उपयुक्त मोटाई: ०.२ मिमी-०.२5 मिमी
  Width उपयुक्त चौडाई: mmmm-mmmm
  Specific उपयुक्त विनिर्देशहरू: बल सेल्फ-लकिंग प्रकार, भर्या self सेल्फ-लकिंग प्रकार, आदि।
  ◆ मेशिन प्रकार्य: टायरको साथ र स्पेयर पार्ट्सको साथ स्टिल काट्ने
 • G402 heavy machine product

  G402 भारी मशीन उत्पादन

  Thick उपयुक्त मोटाई: ०..6 मिमी - १.२ मिमी
  Width उपयुक्त चौडाई: १ mmmm-mm२mm
  Specific उपयुक्त विनिर्देशहरू: टूथ प्रकार बकसुआ, एल बकसुआ बेल्ट आदि।
  ◆ मेशिन प्रकार्य: टायरको साथ र स्पेयर पार्ट्सको साथ स्टिल काट्ने
 • J020 machine product

  J020 मेशिन उत्पादन

  Thick उपयुक्त मोटाई: ०.२ मिमी-०.mm मिमी
  Width उपयुक्त चौडाई: 3mm-10mm
  Specific उपयुक्त विनिर्देशहरू: बटन दाँत प्रकार, एल टाई, माइक्रो अनकोटेटेड टाईज, आदि।
  ◆ मेशिन प्रकार्य: टायरको साथ र स्पेयर पार्ट्सको साथ स्टिल काट्ने
 • C075 machine product

  C075 मेशिन उत्पादन

  Thick उपयुक्त मोटाई: ०.२ मिमी-०.। मिमी
  Width उपयुक्त चौडाई: mm मिमी -२mm मिमी
  Specific उपयुक्त विनिर्देशहरू: एल बकसुआ टाई, टूथ बकल केबल टाई, आदि।
  ◆ मेशिन प्रकार्य: टायरको साथ र स्पेयर पार्ट्सको साथ स्टिल काट्ने